Ráðningarsamningur

Samkvæmt kjarasamningi Samiðnar og SA (kafli 1.11) skal gera ráðningarsamning sé starfsmaður ráðinn til lengri tíma en eins mánaðar og að meðaltali lengur en átta klst. á viku. Ráðningarsamninginn skal gera eigi síðar en tveim mánuðum eftir að starf hefst og skal hann vera skriflegur eða að ráðning staðfest skriflega. Hætti starfsmaður áður en tveggja mánaða frestinum lýkur, án þess að skriflegur ráðningarsamningur hafi verið gerður eða ráðning staðfest skriflega, skal slík staðfesting látin í té við starfslok.

Allar breytingar á ráðningarkjörum umfram það sem leiðir af lögum eða kjarasamningum skal staðfesta með sama hætti eigi síðar en mánuði eftir að þær koma til framkvæmda.

Í ráðningarsamningi eða skriflegri staðfestingu ráðningar, þ.e. ráðningarbréfi, skal a.m.k. eftirfarandi koma fram:

 • 1. Deili á aðilum þ.m.t. kennitölur.
 • 2. Vinnustaður og heimilisfang vinnuveitanda. Sé ekki um fastan vinnustað að ræða, eða stað þar sem vinnan fer jafnaðarlega fram, skal koma fram að starfsmaður sé ráðinn á mismunandi vinnustöðum.
 • 3. Titill, staða, eðli eða tegund starfs sem starfsmaður er ráðinn í eða stutt útlistun eða lýsing á starfinu.
 • 4. Fyrsti starfsdagur.
 • 5. Lengd ráðningar sé hún tímabundin.
 • 6. Orlofsréttur.
 • 7. Uppsagnarfrestur af hálfu vinnuveitanda og starfsmanns.
 • 8. Mánaða- eða vikulaun, t.d. með tilvísun til launataxta, mánaðalaun sem yfirvinna er reiknuð af, aðrar greiðslur eða hlunnindi svo og greiðslutímabil.
 • 9. Lengd venjulegs vinnudags eða vinnuviku.
 • 10. Lífeyrissjóður.
 • 11. Tilvísun til gildandi kjarasamnings og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Upplýsingar samkvæmt 6. – 9. tl. má gefa með tilvísun til kjarasamninga.

Hér er hægt að nálgast form fyrir ráðningarsamning.

Sé starfsmanni falið að starfa í öðru landi í einn mánuð eða lengur skal hann fá skriflega staðfestingu ráðningar fyrir brottför. Auk upplýsinga skv. gr. 1.11.4. skal eftirfarandi koma fram:

 • 1. Áætlaður starfstími erlendis.
 • 2. Í hvaða gjaldmiðli laun eru greidd.
 • 3. Uppbætur eða hlunnindi sem tengjast starfi erlendis.
 • 4. Eftir atvikum skilyrði þess að starfsmaður geti snúið aftur til heimalandsins.

Upplýsingar skv. 2. og 3. tl. má gefa með tilvísun til laga eða kjarasamninga.

Um tímabundnar ráðningar fer skv. lögun nr. 139/2003 um tímabundna ráðningu starfsmanna.

Á vef ASÍ er líka að finna gagnlegar upplýsingar um ráðningarsamningar og persónubundnar ráðningar.