Hvað er styrkt?

Líkamsrækt

Með líkamsrækt er átt við t.d. sund, reglulega þjálfun í viðurkenndri líkamsræktarstöð, hjá íþróttafélagi, golfklúbbi eða skíðafélagi. Stöðin/skólinn/félagið skal vera lögaðili með kennitölu og fast heimilisfang og með fasta aðstöðu.

Upphæð styrks

 • Allt að 60% framlagðs kostnaðar.
 • Þó ekki hærri en kr. 50.000 á hverju 12 mánaða tímabili.

Fylgigögn með umsókn

 • Reikningur / Greiðslukvittun.

Sjúkraþjálfun

Upphæð styrks

 • Heimilt er að greiða 40% af hluta sjúklings eftir að tryggingastofnun hefur greitt sinn hlut sjúkraþjálfunar.
 • Hámark er 82.500 kr. á hverju 12 mánaða tímabili.

Fylgigögn með umsókn

 • Reikningur / Greiðslukvittun.

Endurhæfing

Styrkurinn er veittur vegna endurhæfingar og meðferðar hjá aðila sem hefur starfsleyfi frá landlækni s.s. sjúkranuddara, osteópata, iðjuþjálfa, hnykkjara/kírópraktor og heilsunuddara.

Upphæð styrks

 • Greitt er 40% af kostnaði.
 • Hámark er kr. 66.000 á hverjum 12 mánuðum.

Fylgigögn með umsókn

 • Reikningur / Greiðslukvittun.

Viðtalsmeðferð

Styrkur er veittur vegna meðferðar hjá sérfræðingi sem hefur starfsleyfi frá landlækni s.s. sálfræðingi, félagsráðgjafa og geðhjúkrunarfræðingi.

Upphæð styrks

 • Greitt er 40% af kostnaði.
 • Í allt að 20 skipti á hverjum 12 mánuðum.
 • Hámark er kr. 9900 fyrir hvert skipti.

Fylgigögn með umsókn

 • Reikningur / Greiðslukvittun.

Gleraugu og linsur

Styrkur er veittur vegna kaupa á gleraugum og linsum.

Upphæð styrks

 • Styrkur vegna kaupa á gleraugum og linsum er allt að kr. 80.000.
 • Þó aldrei hærri en 50% af útlögðum kostnaði.
 • Styrkur er veittur á minnst þriggja ára fresti.

Fylgigögn með umsókn

 • Reikningur / Greiðslukvittun.

Heyrnatæki

Styrkur er veittur vegna kaupa á heyrnartækjum.

Upphæð styrks

 • Greitt er 40% af kostnaði ef kostnaður er hærri en kr. 100.000.
 • Hámark styrks er kr. 110.000.
 • Styrkurinn er veittur á þriggja ára fresti.

Fylgigögn með umsókn

 • Reikningur / Greiðslukvittun.
 • Yfirlit frá sjukra.is

Krabbameinsleit

Styrkur er veittur vegna kostnaðar við krabbameinsleit.

Upphæð styrks

 • Krabbameinsskoðun er greidd að fullu eða allt að kr 33.000 á hverju 12 mánaða tímabili.

Fylgigögn með umsókn

 • Reikningur / Greiðslukvittun.

Hjartavernd og aðrar forvarnir

Upphæð styrks

 • Skoðun vegna forvarna eins og hjá Hjartavernd er greidd að fullu eða allt að kr. 33.000 á hverju 12 mánaða tímabili.

Fylgigögn með umsókn

 • Reikningur / Greiðslukvittun.

Lækniskostnaður

Styrkur veittur vegna laseraðgerðar á augum, augnsteinaskipta, dvalar á heilsustofnun og kostnaðarsamra læknisaðgerða. Ekki eru veittir styrkir vegna tannviðgerða og tannlækninga.

Upphæð styrks

 • Greitt er 40% af kostnaði ef kostnaður er hærri en 100.000.
 • Hámark styrks er kr. 110.000.
 • Styrkurinn er veittur á þriggja ára fresti.

Skilyrði

 • Félagsmaður skal hafa verið virkur greiðandi s.l. 12 mánuði.
 • Viðkomandi aðgerð fer fram eftir að hann öðlast greiðsluré

Fylgigögn með umsókn

 • Reikningur / Greiðslukvittun.
 • Yfirlit frá sjukra.is

Fæðingastyrkur

Upphæð styrks

 • Fæðingarstyrkur er kr. 154.000 vegna hvers barns. Styrkurinn nær einnig til ættleiðinga.

Skilyrði

 • Styrkirnir eru bundnir greiðslum til sjúkrasjóðs s.l. 12 mánuð

Fylgigögn með umsókn

 • Fæðingarvottorð / Ættleiðingarvottorð

Frjósemismeðferð

Upphæð styrks

 • Greitt er 40% af kostnaði
 • Hámark styrks er kr. 110.000.
 • Styrkurinn er veittur fjórum sinnum.

Skilyrði

 • Styrkirnir eru bundnir greiðslum til sjúkrasjóðs s.l. 12 mánuð

Fylgigögn með umsókn:

 • Reikningur / Greiðslukvittun.

Stoðtæki

Styrkur vegna stoðtækja s.s. innleggja í skó, spelkur, hækjur og annarra hjálpartækja sem leiða til þess að viðkomandi geti stundað vinnu sína.

Upphæð styrks

 • Styrkurinn nemur aldrei hærri upphæð en 50% af útlögðum kostnaði.
 • Styrkir þessir eru veittir á þriggja ára fresti.

Fylgigögn með umsókn

 • Reikningur / Greiðslukvittun.

Ferðastyrkur v. sjúkrameðferðar

Til að jafna aðstöðu þeirra sem búa á landsbyggðinni tekur sjúkrasjóður þátt í ferðakostnaði þeirra sem þurfa að fara landshluta á milli til aðgerða eða rannsókna að læknisráði.

Skilyrði

 • Sækja verður um styrk til Sjúkratrygginga Íslands og sé honum hafnað er styrkur veittur.

Upphæð styrks

 • Fyrir 40 til 100 km. kr. 5.500.
 • Fyrir 100 til 250 km. kr. 11.000,
 • Fyrir 250 til 400 km. kr. 18.700 .
 • Fyrir 400 km og lengra kr. 30.000.
 • Hámark er greitt fyrir 10 ferðir á ári.

Fylgigögn með umsókn

 • Höfnunarbréf frá TR